Lock iconRectangle 1Rectangle 2 + Rectangle 2 CopyShapeRectangle 1

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Spartan Product Oy

Y-tunnus: 2251820-6

Postiosoite: Sammaltie 21, 21250 Masku

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Antti Nurmi

Sähköposti: antti.nurmi@spartan.fi

3. Rekisterin nimi

Turvakauppasi.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 Kaupankäynnin ja palvelujen toteuttaminen

 Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

 Markkinointi

 Analysointi ja tilastointi

 Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

 Mielipide- ja markkinatutkimukset

 Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 Nimi

 Sähköpostiosoite

 Osoite

 Puhelinnumero

 Ikä

 Sukupuoli

 Arvo tai ammatti

 Äidinkieli

 Rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus)

 Palveluun liittymispäivä

 Asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot,

asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot)

 Palvelun käyttöä koskevat tiedot (kuten katsotut videot, tilasto-, selailu- ja hakutiedot)

 Mahdolliset luvat ja suostumukset

 Mahdolliset tarjonnanestotiedot

 Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään internetin kautta,

sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. Myös internet-sivuilla käytettävillä

evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla voidaan tietoja kerätä. Lisäksi voidaan käyttää

Väestötietojärjestelmän, Postin osoitetietojärjestelmän, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisterejä ja

muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekisterejä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa mielipide- ja markkinatutkimuksia sekä muita vastaavia selvityksiä

varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Spartan Product Oy:n

työntekijät, joiden pitää työnsä puolesta asiakastietoja käsitellä. Kullakin käyttäjällä on oma

käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut

salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten

keinojen avulla. Tietokannat ja varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaan ja oikaista häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Mahdolliset oikaisupyynnöt rekisteröity voi osoittaa kohdassa 2. mainitulle, rekisteriasioista

vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa, etämyyntiä,

suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon toteuttamiseksi rekisteröidyn

tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2. mainittuun, rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.